mensen zonder wettig verblijf

Jaarverslag 2012

1. Situering

Zonder papieren. Om ziek van te worden

De toegang tot medische zorg voor mensen zonder wettig verblijf heeft nog nooit voor zoveel beroering gezorgd als in februari van dit jaar. Schepen voor Sociale Zaken van Antwerpen, Liesbeth Homans, had openlijk gepleit voor het koppelen van medische zorg aan een terugkeertraject. Deze uitspraken volgden op vragen in de gemeenteraad over mensen zonder wettig verblijf die hun levensnoodzakelijke AIDS-remmers niet vergoed zouden krijgen door het OCMW. Los van het feit of dit inderdaad het geval is, heeft het toch enkele dagen voor een stevig debat gezorgd in de nationale media.

Petitie: Recht voor iedereen

Vanuit Samenlevingsopbouw Brussel willen we u oproepen om de petitie van het platform ´Recht voor iedereen´ te ondertekenen tegen de hervormingen van de rechtsbijstand waartoe de ministerraad op 3 mei 2013 heeft beslist. De petitie vindt u hier.
Hoewel de ministerraad het voorstel van minister van Justitie Turtelboom heeft goedgekeurd, moet het wel nog worden vastgelegd in een wettekst. Het is dus nog niet te laat om deze voorziene maatregel terug te draaien.

Praktijkdag: Voorbij de papieren´ - 18 juni 2013

Toekomstoriëntering wil mensen zonder wettig verblijf helpen om bewust na te denken over hun toekomst en het biedt hulpverleners een methodisch kader aan om dit proces mee te ondersteunen.

Mensen zonder wettig verblijf zien zelf vier mogelijke 'toekomstpistes' : toch verblijfspapieren krijgen, zelfstandig terugkeren naar het thuisland, doormigreren naar een ander land of hier blijven zonder papieren.  Toekomstoriëntering wil mensen helpen om deze vier mogelijkheden op een rij te zetten.

Nieuw akkoord voor opvang gezinnen zonder wettig verblijf gaat in tegen de wet en biedt geen oplossing

Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken hebben onderling een nieuw akkoord afgeslotenover het begeleidingstraject voor gezinnen met kinderen zonder wettig verblijf. Deze gezinnen worden vanaf vandaag opgevangen in het open terugkeercentrum van Holsbeek, waar ze gedurende 30 dagen een terugkeerbegeleiding krijgen. Deze aanpak gaat in tegen de wet en dreigt kwetsbare gezinnen nog dieper in de kwetsbaarheid te duwen.

Pagina's

Subscribe to RSS - mensen zonder wettig verblijf

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.