mensen zonder papieren

14 t/m 20 november 2013 - Een week van solidariteit en actie met de Afghanen

Veel Afghaanse mannen, vrouwen en kinderen die in België asiel hebben aangevraagd, kregen een negatieve beslissing en dus geen internationale bescherming. Ze leven zonder papieren in België. Sommigen zijn opgesloten in een gesloten centrum, anderen worden opgevangen in open terugkeerplaatsen, nog anderen overleven op straat. Zij vrezen allemaal dat ze naar hun thuisland worden teruggestuurd.

Gemeenschappelijke eisen m.b.t. uitgeprocedeerde Afghanen

Veel Afghaanse mannen, vrouwen en kinderen die in België asiel hebben aangevraagd, kregen een negatieve beslissing en dus geen internationale bescherming. Ze leven zonder papieren in België. Sommigen zijn opgesloten in een gesloten centrum, anderen worden opgevangen in open terugkeerplaatsen, nog anderen overleven op straat. Zij vrezen allemaal dat ze naar hun thuisland worden teruggestuurd.

Carte Blanche: Trois ans de pratiques illégales au CPAS de la Ville de Bruxelles

Ursula, 43 ans et maman de Nicola, est diabétique depuis plusieurs années. Elle ne peut payer son traitement par insuline et les prises de sang indispensables à son suivi. Sergio, 35 ans, père de deux enfants, souffre d’une hernie discale qui devrait être opérée pour éviter une paralysie de la jambe. Nadia, 13 ans, a les tympans perforés et d’importantes difficultés d’audition. Elle pourrait récupérer l’ouïe grâce à une chirurgie de réparation.

Welk goed nieuws? Welke show?

Op 2 augustus jl. pakt Maggie De Block in de pers uit met de resultaten van haar terugkeerbeleid, na kritiek van Theo Francken hierop de dag voordien. Ook advocaat Godfroid deed een duit in Knack. Opbouwwerkster Karen De Clercq stelt kanttekeningen bij deze goednieuwsshow die voor veel mensen helemaal niet zo positief uitpakt.

Projectmedewerker: Toegang tot geesteljke gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf (m/v)

De projectmedewerker lanceert een onderzoek met als centrale onderzoeksvraag: wat zijn de obstakels voor mensen zonder wettig verblijf in de toegang tot geestelijke gezondheidszorg? In samenspel met een groep mensen zonder wettig verblijf en verstrekkers van geestelijke gezondheidszorg wordt dit onderzoek gevoerd, waarvan jij de onderzoeksleider bent. Tegelijkertijd wordt de methodiek toekomstoriëntering afgetoetst als potentieel instrument binnen de geestelijke gezondheidszorg aan mensen zonder wettig verblijf. Op basis van de bevindingen van het onderzoek wordt er een concreet aanbod ontwikkeld en draag je zorg voor de implementatie ervan binnen de hulpverlening van de samenwerkingspartners. Het geheel zal worden opgevolgd en geëvalueerd door de stuurgroep van het samenwerkingsverband, waar ook jij de aansturing en opvolging van verzorgt.

Pagina's

Subscribe to RSS - mensen zonder papieren

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.