koninklijk besluit 24 juni 2004

Foto-impressie: Manifestatie einde winteropvang voor families

Op 27 juni 2014 trokken de families die tijdelijk worden opgevangen door Samusocial naar het Luxemburgplein om de voortzetting van de opvang te eisen ook na 30 juni. Later op de dag besliste het Brussels Gewest om de opvang, oorspronkelijk ontstaan vanuit het winterplan, opnieuw te verlengen tot eind september.

Een audioreportage over de manifestatie is hier te beluisteren.

Persbericht: 66 kinderen op straat - Brusselse families eisen een oplossing

Terwijl de meeste kinderen zich opmaken voor de grote vakantie, begint voor 66 kinderen in Brussel een zoektocht naar onderdak. De noodopvang van de dakloze families, georganiseerd door Samu Social, loopt op zijn einde. Aanstaande maandag worden 30 families aan de deur gezet, waaronder 66 kinderen. Het gaat over zeer kwetsbare families die na de winterperiode en de verlengde periode van noodopvang geen oplossing hebben gevonden. Deze families, veelal zonder wettig verblijf, hebben in vele gevallen geen recht op maatschappelijke dienstverlening en komen zodoende op straat terecht.

Experts uiten bezorgdheid over toekomst van kinderen zonder papieren

België moet zorg dragen voor al haar kinderen, los van hun statuut of het statuut van hun ouders. Dat vragen Platform Kinderen op de vlucht, Samenlevingsopbouw Brussel en UNICEF België na het debat op 10 april naar aanleiding van de opvallende aanwezigheid van een groot aantal families zonder wettig verblijf in de Brusselse winteropvang de voorbije maanden.

Achtergronddossier: Opvangcrisis voor families met kinderen

Naar aanleiding van de aanslepende opvangcrisis, waarvan niet in het minst de begeleide minderjarige kinderen zonder papieren het slachtoffer zijn, en in het kader van de nieuwe regeringsvorming na 13 juni 2010, wil Meeting opnieuw pleiten voor een snelle toepassing van de bestaande regeling inzake opvang van kinderen in een gezin met een precaire verblijfssituatie en de uitwerking van een nieuwe regeling die de grondrechten van het kind verzekerd. Dit teneinde België erop te wijzen dat het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind ten volle dient te worden geïmplementeerd om op deze manier tot een humaan en kindvriendelijk opvangbeleid te komen.

Om deze redenen wordt in dit document de problematiek van de opvang van families zonder wettig verblijf omstandig uit de doeken gedaan. De impact van het opvangprobleem voor kinderen en hun familie in een illegale verblijfssituatie valt immers niet te onderschatten. Er wordt vertrokken vanuit een bespreking van de historiek en huidige situatie van de opvangcrisis, om daarna over te gaan tot een oplijsting van de wettelijke bepalingen.

Juridische stappen tegen weigering opvang illegale families

Illegale families in België hebben het recht om opgevangen te worden in een collectieve opvangstructuur. Sinds april 2009 verloopt de opvang van deze families echter niet meer zo soepel. Als reactie op het dichtslibben van het opvangnetwerk heeft Fedasil beslist om deze groep niet langer op te vangen, ook al is zij daartoe wettelijk verplicht.

Subscribe to RSS - koninklijk besluit 24 juni 2004

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.