opinie

Opiniebijdrage Brussel Deze Week: ´Draag zorg voor gezondheidszorg´

Op 11 oktober 2012 verscheen volgende opiniebijdrage in Brussel Deze Week, waarin de werkgroep Dringende Medische Hulp waarvan Meeting deel uitmaakt de lokale verkozenen aan de vooravond van de verkiezingen alvast oproept om werk te maken van een betere toegang tot gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf. Toegang tot gezondheidszorg is een basisrecht, ook voor mensen zonder wettig verblijf. In Brussel wordt dit fundamenteel recht echter niet altijd gegarandeerd. In juni publiceerde deze werkgroep al een memorandum dat al deze knelpunten op een rijtje zet en aanbevelingen formuleert.

Terug naar school, maar niet voor iedereen

Traditioneel is begin september de periode waarin onderwijs centraal staat: leerkrachten wrijven het zand van tussen de tenen, scholieren en studenten hernemen, al dan niet met tegenzin, de lessen. Het recht op onderwijs is, in de joligheid van nieuwe pennenzakken en boterhamdozen, voor velen een vanzelfsprekendheid. Er wordt bij het sloganeske ‘terug naar school’ zelden stil gestaan dat ook in Vlaanderen en Brussel mensen hiervan worden uitgesloten.

Regularisatie als smeermiddel voor een haperend migratiebeleid

Grootschalige regularisatiecampagnes zijn niet de oplossing, zoveel is zeker. Dit standpunt werd afgelopen weekend bevestigd door Jozef De Witte. Maar dan zullen we wel een antwoord moeten vinden op de vraag wat voor soort migratiebeleid we willen vormgeven. Regularisatie van mensen zonder wettig verblijf wordt vandaag namelijk in sterke mate toegepast om een migratiebeleid dat op een aantal vlakken sterk faalt, te corrigeren. Zo worden er ieder jaar bijvoorbeeld een groot aantal ouders van een Belgisch kind geregulariseerd, terwijl het hier feitelijk om gezinshereniging gaat.

Grondrechten beperken is nog geen migratiebeleid

Eind 2011 werd er ook over het veelbesproken beleidsdomein Asiel en Migratie een regeerakkoord gesloten. De regeringspartijen hadden slechts een avond nodig om de krijtlijnen voor het Belgisch migratiebeleid uit te zetten voor de komende jaren. Na alle commotie over dit thema de afgelopen jaren was het dan ook verrassend te noemen dat er niet meer voor nodig was om een duidelijke visie op migratie en asiel te ontwikkelen. De verbazing was dan ook extra groot toen we constateerden dat het regeerakkoord voornamelijk maatregelen omvat die reeds door de vorige regering werden genomen om een antwoord te bieden op een aantal excessen en de opvangcrisis. Om die reden mag dit ook niet beschouwd worden als een hervormd migratiebeleid want er zijn maar weinig elementen die dit tot een doordacht beleid maken. De maatregelen die zijn afgekondigd dragen tot niets anders bij dan overlastbestrijding, maar zullen geen antwoord bieden op de realiteit van de duizenden migranten die, al dan niet toevallig, hun weg vinden naar België.

Pagina's

Subscribe to RSS - opinie

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.