opinie

Experts uiten bezorgdheid over toekomst van kinderen zonder papieren

België moet zorg dragen voor al haar kinderen, los van hun statuut of het statuut van hun ouders. Dat vragen Platform Kinderen op de vlucht, Samenlevingsopbouw Brussel en UNICEF België na het debat op 10 april naar aanleiding van de opvallende aanwezigheid van een groot aantal families zonder wettig verblijf in de Brusselse winteropvang de voorbije maanden.

In de pers: ´Uitgebuit en met lege handen´

‘Een totale mislukking.’ ‘Een humanitaire catastrofe’, zelfs. Talloze sans-papiers die einde 2009 op de regularisatiecampagne intekenden en via werk papieren probeerden te krijgen, hebben die nooit gekregen of zijn ze ondertussen weer kwijtgespeeld omdat ze te lang op een antwoord van de overheden moesten wachten of omdat hun werkgevers hen bedotten. ‘Nooit werden zo veel mensen uitgebuit als in de schaduw van deze campagne.’

Gemeenschappelijke eisen m.b.t. uitgeprocedeerde Afghanen

Veel Afghaanse mannen, vrouwen en kinderen die in België asiel hebben aangevraagd, kregen een negatieve beslissing en dus geen internationale bescherming. Ze leven zonder papieren in België. Sommigen zijn opgesloten in een gesloten centrum, anderen worden opgevangen in open terugkeerplaatsen, nog anderen overleven op straat. Zij vrezen allemaal dat ze naar hun thuisland worden teruggestuurd.

Carte Blanche: Trois ans de pratiques illégales au CPAS de la Ville de Bruxelles

Ursula, 43 ans et maman de Nicola, est diabétique depuis plusieurs années. Elle ne peut payer son traitement par insuline et les prises de sang indispensables à son suivi. Sergio, 35 ans, père de deux enfants, souffre d’une hernie discale qui devrait être opérée pour éviter une paralysie de la jambe. Nadia, 13 ans, a les tympans perforés et d’importantes difficultés d’audition. Elle pourrait récupérer l’ouïe grâce à une chirurgie de réparation.

Welk goed nieuws? Welke show?

Op 2 augustus jl. pakt Maggie De Block in de pers uit met de resultaten van haar terugkeerbeleid, na kritiek van Theo Francken hierop de dag voordien. Ook advocaat Godfroid deed een duit in Knack. Opbouwwerkster Karen De Clercq stelt kanttekeningen bij deze goednieuwsshow die voor veel mensen helemaal niet zo positief uitpakt.

Pagina's

Subscribe to RSS - opinie

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.