Regularisatie als smeermiddel voor een haperend migratiebeleid

Grootschalige regularisatiecampagnes zijn niet de oplossing, zoveel is zeker. Dit standpunt werd afgelopen weekend bevestigd door Jozef De Witte. Maar dan zullen we wel een antwoord moeten vinden op de vraag wat voor soort migratiebeleid we willen vormgeven. Regularisatie van mensen zonder wettig verblijf wordt vandaag namelijk in sterke mate toegepast om een migratiebeleid dat op een aantal vlakken sterk faalt, te corrigeren. Zo worden er ieder jaar bijvoorbeeld een groot aantal ouders van een Belgisch kind geregulariseerd, terwijl het hier feitelijk om gezinshereniging gaat.

Grondrechten beperken is nog geen migratiebeleid

Eind 2011 werd er ook over het veelbesproken beleidsdomein Asiel en Migratie een regeerakkoord gesloten. De regeringspartijen hadden slechts een avond nodig om de krijtlijnen voor het Belgisch migratiebeleid uit te zetten voor de komende jaren. Na alle commotie over dit thema de afgelopen jaren was het dan ook verrassend te noemen dat er niet meer voor nodig was om een duidelijke visie op migratie en asiel te ontwikkelen. De verbazing was dan ook extra groot toen we constateerden dat het regeerakkoord voornamelijk maatregelen omvat die reeds door de vorige regering werden genomen om een antwoord te bieden op een aantal excessen en de opvangcrisis. Om die reden mag dit ook niet beschouwd worden als een hervormd migratiebeleid want er zijn maar weinig elementen die dit tot een doordacht beleid maken. De maatregelen die zijn afgekondigd dragen tot niets anders bij dan overlastbestrijding, maar zullen geen antwoord bieden op de realiteit van de duizenden migranten die, al dan niet toevallig, hun weg vinden naar België.

Vrijwilligers

Vrijwillig(st)er gezocht voor Meeting

Meeting is een onthaal- en steunpunt voor mensen zonder wettig verblijf dat deze groep ondersteunt om hun grondrechten en toekomstperspectieven te kunnen uitoefenen. Voor onze laagdrempelige socio-juridische permanentie op donderdagnamiddag zijn we op zoek naar een uitbreiding van onze vrijwilligersgroep.

Tijdens de permanentie worden mensen vooral georiënteerd op hun verblijfs- en toekomstperspectieven zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken over hun toekomst. Daarnaast krijgen bezoekers informatie over de bestaande rechten en worden zij begeleid indien hun rechten worden geschonden.

Nieuwe vrijwilligers zijn geen juridische experts maar begeleiden de bezoekers bij een oplossing van hun problemen. Dat kan via informatie, doorverwijzing en bemiddeling. Een luisterend oor is overigens vaak al het halve werk.

Wij zoeken voor onze permanenties een enthousiaste vrijwilliger die:
• Voeling heeft met de leefwereld van mensen zonder wettig verblijf;
• Een woordje Frans, Engels, Arabisch of een andere taal spreekt;
• Open staat voor een dialoog met andere culturen;
• Bereid is om bij te leren;
• Beschikbaar is op donderdag van 13u30 tot 17u.

Wij bieden:
• Boeiend en zinvol werk;
• Vorming op maat;
• Een multiculturele omgeving.

Contactpersoon:
Ronnie Tack
02/502.11.40
info@meetingvzw.be

Teken Taalbezwaar aan

In het nieuwe decreet betreffende het onderwijs (OD XXI), gepubliceerd op 30.08.2011, wordt het beschikken over de Belgische nationaliteit of het wettig verblijf toegevoegd als inschrijvingsvoorwaarde voor een opleiding in het volwassenenonderwijs (art. IV. 7 wijzigt artikel 37 van het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007).

Er zijn grondwettelijke bezwaren tegen een uitsluiting van mensen zonder wettig verblijf uit betalende cursussen in het volwassenenonderwijs.

Pagina's

Subscribe to Meeting RSS

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.