Memorandum over Dringende Medische Hulp

Mensen zonder wettig verblijf hebben in België een wettelijk verankerd recht op gezondheidszorg via de procedure Dringende Medische Hulp. Helaas stellen verschillende Brusselse organisaties vast dat er in de praktijk heel wat drempels zijn die de toegankelijkheid van dit recht verhinderen. Samenlevingsopbouw Brussel vzw, Dokters van de Wereld, Jes vzw, Medimmigrant vzw en Pigment vzw besloten om samen stappen te zetten om dit aan te pakken.

HumanaTerre gaat van start

Tot nu was 1 mei een belangrijke symbolische datum voor het Collectief Werknemers Zonder Papieren en nadien het Collectief Sans Papier Belgique.
Vanaf 2012 is 15 mei ook een belangrijke symbolische datum. Twee weken na de Dag van de Arbeid startten dit jaar 3 mensen zonder papieren in samenwerking met Samenlevingsopbouw een eigen moestuinproject op. Ze doopten het HumanaTerre.

Meeting genomineerd voor Prijs Armoede Uitsluiten

Meeting werd door Welzijnszorg genomineerd voor de jaarlijkse Prijs Armoede Uitsluiten, maar viel helaas niet in de prijzen. We beschouwen deze nominatie wel als een erkenning van het werk dat we doen voor en samen met mensen zonder wettig verblijf in een maatschappelijk klimaat dat zich steeds meer lijkt te keren tegen migranten. Deze nominatie toont gelukkig aan dat een deel van de samenleving ook mensen zonder wettig verblijf het recht op een menswaardig toewenst.

Jaarverslag 2011

Eind 2011 werd er ook over het veelbesproken beleidsdomein Asiel en Migratie een regeerakkoord gesloten. De regeringspartijen hadden slechts een avond nodig om de krijtlijnen voor het Belgisch migratiebeleid uit te zetten voor de komende jaren. Na alle commotie over dit thema de afgelopen jaren was het dan ook verrassend te noemen dat er niet meer voor nodig was om een duidelijke visie op migratie en asiel te ontwikkelen.

Werk maken van een actieve arbeidsmigratie

Brussel heeft te kampen met een hoge jeugdwerkloosheid. Een aanzienlijk deel van de jonge actieve bevolking is nochtans niet terug te vinden in die statistieken. De duizenden mensen zonder wettig verblijf die in de Brusselse gemeenten leven staan nergens geregistreerd als werkzoekende maar leveren wel dagelijks een strijd om te overleven. Aangezien deze, veelal jonge, mensen geen toelating hebben om te werken in België, en daarmee ook geen recht op een vervangingsinkomen, zijn de gevolgen van de werkloosheid extra manifest.

Pagina's

Subscribe to Meeting RSS

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.