Opiniebijdrage Brussel Deze Week: ´Draag zorg voor gezondheidszorg´

Op 11 oktober 2012 verscheen volgende opiniebijdrage in Brussel Deze Week, waarin de werkgroep Dringende Medische Hulp waarvan Meeting deel uitmaakt de lokale verkozenen aan de vooravond van de verkiezingen alvast oproept om werk te maken van een betere toegang tot gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf. Toegang tot gezondheidszorg is een basisrecht, ook voor mensen zonder wettig verblijf. In Brussel wordt dit fundamenteel recht echter niet altijd gegarandeerd. In juni publiceerde deze werkgroep al een memorandum dat al deze knelpunten op een rijtje zet en aanbevelingen formuleert.

Persbericht: Maak werk van de toegang tot gezondheidszorg

Op de vooravond van de verkiezingen lanceren vijf vzw’s een oproep naar de Brusselse lokale besturen. De hamvraag van JES, Pigment, Dokters van de Wereld, Medimmigrant en Samenlevingsopbouw Brussel/Meeting: maak werk van de toegang tot zorg voor mensen zonder wettig verblijf.  Want hoewel het een fundamenteel recht is, hangt de procedure met haken en ogen aaneen, zo blijkt uit een pas verschenen rapport.
Het rapport in kwestie – geschreven door de vijf vzw’s en ondersteund door 45 organisaties- illustreert op pijnlijke wijze het hindernissenparcours dat zowel personen zonder wettig verblijf, de OCMW ’s zelf als hulpverleners moeten afleggen om zorg te krijgen of te verlenen.

Terug naar school, maar niet voor iedereen

Traditioneel is begin september de periode waarin onderwijs centraal staat: leerkrachten wrijven het zand van tussen de tenen, scholieren en studenten hernemen, al dan niet met tegenzin, de lessen. Het recht op onderwijs is, in de joligheid van nieuwe pennenzakken en boterhamdozen, voor velen een vanzelfsprekendheid. Er wordt bij het sloganeske ‘terug naar school’ zelden stil gestaan dat ook in Vlaanderen en Brussel mensen hiervan worden uitgesloten.

Nieuwsbrief Taalbezwaar - augustus 2012

Campagnemateriaal Taalbezwaar

Voilà, een half jaartje na onze eerste nieuwsbrief van Taalbezwaar, een nieuwe lading nieuws betreffende het nieuwe Onderwijsdecreet en de uitsluiting van mensen zonder wettig verblijf uit het volwassenenonderwijs. Er is ondertussen heel wat inkt gevloeid tussen onze advocaten en die van de Vlaamse overheid betreffende de procedure bij het Grondwettelijk Hof, maar niet enkel op juridisch vlak beweegt er wat. Nieuwe plannen voor mediagenieke acties worden uitgebroed voor begin september, het begin van het nieuwe schooljaar.

Informatiefiche over inschrijving in Franstalig onderwijs

De Franstalige Gemeenschap heeft middels een rondzendbrief de inschrijvingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs bepaald. Mensen zonder wettig verblijf die in afwachting zijn van de behandeling van hun regularisatieaanvraag hebben aan de hand van die rondzendbrief wettelijk het recht om zich in te schrijven. De enige voorwaarde is dat zij ofwel over een Bijlage 3 beschikken, ofwel over een verklaring van de advocaat dat de aanvraag nog altijd hangende is indien de Bijlage 3 meer dan een jaar geleden werd afgeleverd.
 

Pagina's

Subscribe to Meeting RSS

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.