Nieuw akkoord voor opvang gezinnen zonder wettig verblijf gaat in tegen de wet en biedt geen oplossing

Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken hebben onderling een nieuw akkoord afgeslotenover het begeleidingstraject voor gezinnen met kinderen zonder wettig verblijf. Deze gezinnen worden vanaf vandaag opgevangen in het open terugkeercentrum van Holsbeek, waar ze gedurende 30 dagen een terugkeerbegeleiding krijgen. Deze aanpak gaat in tegen de wet en dreigt kwetsbare gezinnen nog dieper in de kwetsbaarheid te duwen.

Persbericht: Verzoekschrift tegen uitsluiting volwassenenonderwijs verworpen

"Eind 2011 dienden Samenlevingsopbouw Brussel, LBC-NVK  Volwassenenonderwijs en Liga voor Mensenrechten een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof om de vernietiging te vragen van de vernieuwde inschrijvingsvoorwaarden in het Nederlandstalig volwassenenonderwijs. Mensen zonder wettig verblijf werden met dit nieuwe Onderwijsdecreet uitgesloten van de cursussen georganiseerd door de Centra Basiseducatie en Centra Volwassenenonderwijs.
 

Nieuwsbrief m.b.t. Memorandum Dringende Medische Hulp

De werkgroep Dringende Medische Hulp wenst via deze eenmalige nieuwsbrief de ondertekenaars van het memorandum ‘Dringende Medische Hulp: Waar knelt het schoentje?’ verder op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van dit document, de gesprekken die werden en worden gevoerd en welke vruchten dit afwerpt.
 

Analyse toepassing protocolakkoord opvang families zonder wettig verblijf

In februari 2011 werd het Samenwerkingsprotocol tussen Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en Fedasil met betrekking tot het begeleidingstraject van de gezinnen met minderjarigen die onwettig op het grondgebied verblijven en die opgevangen worden krachtens het koninklijk besluit van 24 juni 2004 (kortweg, ‘protocol’ of ‘samenwerkingsakkoord’) ingevoerd. De kern van het protocol is een individuele begeleiding van de gezinnen zonder wettig verblijf op zo een eind te maken aan hun onwettig verblijf – ofwel door regularisatie van hun verblijf in België op basis van artikel 9bis of 9ter van de wet van 1980, ofwel door een vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst of een derde land.
 
Het Platform Kinderen op de Vlucht, waarvan Meeting deel uitmaakt, heeft een analyse gemaakt van de uitvoering van dit samenwerkingsakkoord op het terrein en de invloed ervan op de betrokken opgevangen families. Volgens cijfers van DVZ namen in het eerste jaar van implementatie (maart 2011-maart 2012) 87 families deel aan het begeleidingstraject. Daarvan verdwenen 25 gezinnen na een negatieve beslissing op hun verblijfsaanvraag om medische of humanitaire redenen. Voor 16 gezinnen leidde het traject tot een permanente of tijdelijke verblijfstitel. Twee gezinnen tekenden voor vrijwillige terugkeer. Men kan dus besluiten dat voor vele gezinnen de huidige begeleiding niet leidde tot een duurzame oplossing.
 
Lees de volledige analyse: [NL] [FR]

Undocumentary

PICUM, Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, is een non gouvernementele organisatie die zich ten doel stelt om het respect ten aanzien van de rechten van mensen zonder wettig verblijf in Europa te bevorderen. Recent hebben zij een eigen documentaire uitgebracht over de dagelijkse realiteit van mensen zonder wettig verblijf onder de toepasselijke naam Undocumentary.
 
De documentaire is opgebouwd rond de thema´s criminalisering, gezondheidszorg, vrouwen, werk en kinderen. De verschillende hoofdstukken zijn online te bekijken op de website van Undocumentary in verschillende talen.

Pagina's

Subscribe to Meeting RSS

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.