Carte Blanche: Trois ans de pratiques illégales au CPAS de la Ville de Bruxelles

Ursula, 43 ans et maman de Nicola, est diabétique depuis plusieurs années. Elle ne peut payer son traitement par insuline et les prises de sang indispensables à son suivi. Sergio, 35 ans, père de deux enfants, souffre d’une hernie discale qui devrait être opérée pour éviter une paralysie de la jambe. Nadia, 13 ans, a les tympans perforés et d’importantes difficultés d’audition. Elle pourrait récupérer l’ouïe grâce à une chirurgie de réparation.

Welk goed nieuws? Welke show?

Op 2 augustus jl. pakt Maggie De Block in de pers uit met de resultaten van haar terugkeerbeleid, na kritiek van Theo Francken hierop de dag voordien. Ook advocaat Godfroid deed een duit in Knack. Opbouwwerkster Karen De Clercq stelt kanttekeningen bij deze goednieuwsshow die voor veel mensen helemaal niet zo positief uitpakt.

Projectmedewerker: Toegang tot geesteljke gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf (m/v)

De projectmedewerker lanceert een onderzoek met als centrale onderzoeksvraag: wat zijn de obstakels voor mensen zonder wettig verblijf in de toegang tot geestelijke gezondheidszorg? In samenspel met een groep mensen zonder wettig verblijf en verstrekkers van geestelijke gezondheidszorg wordt dit onderzoek gevoerd, waarvan jij de onderzoeksleider bent. Tegelijkertijd wordt de methodiek toekomstoriëntering afgetoetst als potentieel instrument binnen de geestelijke gezondheidszorg aan mensen zonder wettig verblijf. Op basis van de bevindingen van het onderzoek wordt er een concreet aanbod ontwikkeld en draag je zorg voor de implementatie ervan binnen de hulpverlening van de samenwerkingspartners. Het geheel zal worden opgevolgd en geëvalueerd door de stuurgroep van het samenwerkingsverband, waar ook jij de aansturing en opvolging van verzorgt.

Petitie: Recht voor iedereen

Vanuit Samenlevingsopbouw Brussel willen we u oproepen om de petitie van het platform ´Recht voor iedereen´ te ondertekenen tegen de hervormingen van de rechtsbijstand waartoe de ministerraad op 3 mei 2013 heeft beslist. De petitie vindt u hier.
Hoewel de ministerraad het voorstel van minister van Justitie Turtelboom heeft goedgekeurd, moet het wel nog worden vastgelegd in een wettekst. Het is dus nog niet te laat om deze voorziene maatregel terug te draaien.

Praktijkdag: Voorbij de papieren´ - 18 juni 2013

Toekomstoriëntering wil mensen zonder wettig verblijf helpen om bewust na te denken over hun toekomst en het biedt hulpverleners een methodisch kader aan om dit proces mee te ondersteunen.

Mensen zonder wettig verblijf zien zelf vier mogelijke 'toekomstpistes' : toch verblijfspapieren krijgen, zelfstandig terugkeren naar het thuisland, doormigreren naar een ander land of hier blijven zonder papieren.  Toekomstoriëntering wil mensen helpen om deze vier mogelijkheden op een rij te zetten.

Pagina's

Subscribe to Meeting RSS

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.