Gemeenschappelijke eisen m.b.t. uitgeprocedeerde Afghanen

Veel Afghaanse mannen, vrouwen en kinderen die in België asiel hebben aangevraagd, kregen een negatieve beslissing en dus geen internationale bescherming. Ze leven zonder papieren in België. Sommigen zijn opgesloten in een gesloten centrum, anderen worden opgevangen in open terugkeerplaatsen, nog anderen overleven op straat. Zij vrezen allemaal dat ze naar hun thuisland worden teruggestuurd.

Nochtans is het niet veilig in Afghanistan. Dat bevestigen vaststellingen van internationale organisaties ter plaatse. Ook leeft het land al dertig jaar in conflict. Dit raakt de grote meerderheid van de bevolking De veiligheidssituatie riskeert bovendien nog verder te verslechteren na de terugtrekking van de internationale troepen in 2014.

Toch weigeren de Belgische asielinstanties internationale bescherming aan 44% van de Afghanen in België, onder hen ook gezinnen met kinderen en jonge mannen. Categorieën die UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie nochtans als risicogroepen beschouwt in Afghanistan.

Afghaanse burgers worden dus in België opgesloten en mogelijk teruggestuurd naar een land waar hun leven in gevaar kan zijn. Zonder dat hun ambassade hen de nodige reisdocumenten aflevert. Ons land stuurt op dit moment gelukkig geen Afghaanse gezinnen met kinderen terug naar hun thuisland. Maar zij leven nu wel in onzekerheid, zonder verblijfvergunning en zonder rechten. Bovendien hangt hun recht op opvang af van het al dan niet meewerken aan een terugkeer naar Afghanistan. Een terugkeer die dus risicovol kan zijn.

Dit incoherent en onverantwoord beleid van de Belgische staat heeft zware menselijke en humanitaire gevolgen. Dit moet stoppen.

Wij, burgers en organisaties van het middenveld, roepen de Belgische staat op om:

- Een duidelijk standpunt in te nemen over de veiligheidssituatie in Afghanistan en de reële terugkeermogelijkheden. Deze analyse moet gebaseerd zijn op het advies van onafhankelijke experts en besproken in een democratisch debat.

- Een tijdelijke opschorting, een zogenoemd moratorium, op alle uitwijzingen naar Afghanistan door te voeren tot België een duidelijk en geargumenteerd standpunt heeft over de situatie in het land.

- In de tussentijd, een verblijfsvergunning te geven aan de Afghanen die geen beschermingsstatus hebben gekregen om hen de mogelijkheid te geven hier veilig en waardig te leven.
Tenslotte vragen wij aan de asielinstanties om de nood aan bescherming van alle afgewezen Afghanen in België opnieuw te onderzoeken. Dit moet gebeuren op basis van een nieuwe evaluatie van de veiligheidssituatie ter plaatse, rekening houdend met de risicogroepen zoals opgelijst door UNCHR en de reële en concrete mogelijkheid van terugkeer.

Alle ondertekenaars:
Aide aux Personnes Déplacées
Association de Défense des Allocataires Sociaux
Atelier des droits sociaux
Attac Bruxelles
Attac Vlaanderen
Bruxelles Laïque
Caritas International
CAP Migrants
Centre Avec
Centre d’Action Laïque
Centre Social Protestant
CIRE
CSC
CNE
Collectif des Afghans
CRER
DEI
Equipes Populaires
Fédération des Services Sociaux
FGTB fédérale
Infor Jeunes Laeken
JRS – Belgium
KMS/AMOS – Oecumenisch netwerk christenen & migratie
Ligue des Droits de L’Homme
Ligue des Familles
Médecins du Monde
Mouvement Ouvrier Chrétien
PICUM Platform International Cooperation Undocumented Migrants
Progress Lawyers Network
Rassemblement Wallon de Lutte contre la Pauvreté
Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté
SESO
Syndicat des Avocats pour la Démocratie
Syndicat des Locataires
Vie Féminine
Vivre Ensemble
Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.