Projectmedewerker: Toegang tot geesteljke gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf (m/v)

Projectduur: 2 jaar, voltijds (halftijdse betrekking is eventueel ook mogelijk)

Standplaats: Marcqstraat 25, 1000 Brussel

Verloning: PC 329 barema b1c, relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen. Drie maanden proef. Terugbetaling woon-werkverkeer

Pigment vzw is een vereniging waar armen het woord nemen in de Brusselse Begijnhofwijk. Haar opdracht bestaat erin om vanuit de ervaringen van mensen in armoede het beleid, het middenveld en de maatschappij te sensibiliseren en te veranderen in functie van armoedebestrijding. Meer concreet is Pigment als belangenvereniging aan de slag rond de thema’s toegang tot gezondheidszorg en huisvesting voor mensen zonder wettig verblijf, via basis- en beleidswerk.
Dit project is een samenwerking tussen Meeting (Samenlevingsopbouw Brussel) en Pigment vzw.

Functie

De projectmedewerker lanceert een onderzoek met als centrale onderzoeksvraag: wat zijn de obstakels voor mensen zonder wettig verblijf in de toegang tot geestelijke gezondheidszorg? In samenspel met een groep mensen zonder wettig verblijf en verstrekkers van geestelijke gezondheidszorg wordt dit onderzoek gevoerd, waarvan jij de onderzoeksleider bent. Tegelijkertijd wordt de methodiek toekomstoriëntering afgetoetst als potentieel instrument binnen de geestelijke gezondheidszorg aan mensen zonder wettig verblijf. Op basis van de bevindingen van het onderzoek wordt er een concreet aanbod ontwikkeld en draag je zorg voor de implementatie ervan binnen de hulpverlening van de samenwerkingspartners. Het geheel zal worden opgevolgd en geëvalueerd door de stuurgroep van het samenwerkingsverband, waar ook jij de aansturing en opvolging van verzorgt.

Taken
• Coördinatie van het project
• Finaliseren van de projectuitwerking
• Voorbereiding en uitvoering van het onderzoek
• Aansturen van een onderzoeksgroep van mensen zonder wettig verblijf
• Aansturen van het proces van implementatie van de methodiek Toekomstoriëntering
• Aansturen van een stuurgroep van de samenwerkingspartners
• Opzetten van actiepistes en beleidswerk

Kennis en competenties
• Bedreven en/of geïnteresseerd in onderzoekswerk, weliswaar binnen een omgeving waar van onderuit gewerkt wordt, waar participatie van groot belang is. Samenwerken met mensen zonder wettig verblijf boeit je.
• Je kan je inleven in de leefwereld van mensen zonder wettig verblijf en hebt noties van geestelijke gezondheidsproblematiek.
• Je kan zelfstandig en planmatig projectwerk aanpakken en staat ook open voor suggesties/bijsturing in teamverband of in werkbegeleiding.
• Je kan je vinden in het methodisch kader van de armoedevereniging, die via de 6 criteria (armen zoeken en verenigen, armen het woord geven, werken aan maatschappelijke emancipatie, werken aan maatschappelijke structuren, dialoog en vorming) haar opdracht vervult.
• Je hebt noties van het vreemdelingenrecht
• Je bent tweetalig ( Frans en Nederlands)

Vaardigheden
• Je hebt een zeer grote contactvaardigheid met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Je luistert met respect naar ieders verhaal.
• Je kunt op een heldere en gestructureerde manier informatie en kennis overbrengen zowel naar het doelpubliek als naar samenwerkingspartners toe.
• Je hebt feeling voor samenwerken, onderhandelen en netwerkvorming.
• Je beschikt over redactionele vaardigheden in functie van externe communicatie en verslaggeving
• Je kan een onderzoek voeren
• Je kan een samenwerking aansturen
• Formele vereisten
• Minstens een diploma hoger onderwijs (bachelor) in een relevante richting, bij voorkeur met ervaring (sector geestelijke gezondheid, welzijnssector, armoedesector)
• Ervaring met groepswerk binnen een organisatie of gelijkwaardig door opleiding is een must
• Ervaring in onderzoekswerk en/of armoedebestrijding strekt tot aanbeveling, kennis over vreemdelingenrecht en afgeleide sociale rechten zijn een troef

Procedure

Gelieve een CV en motivatiebrief te versturen voor 8/09/2013 naar pigment.vzw@gmail.com met de vermelding ‘projectmedewerker geestelijke gezondheid’. Sollicitaties zullen worden georganiseerd op maandag 16/09 en vrijdag 20/09.

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.