Praktijkdag: Voorbij de papieren´ - 18 juni 2013

Toekomstoriëntering wil mensen zonder wettig verblijf helpen om bewust na te denken over hun toekomst en het biedt hulpverleners een methodisch kader aan om dit proces mee te ondersteunen.

Mensen zonder wettig verblijf zien zelf vier mogelijke 'toekomstpistes' : toch verblijfspapieren krijgen, zelfstandig terugkeren naar het thuisland, doormigreren naar een ander land of hier blijven zonder papieren.  Toekomstoriëntering wil mensen helpen om deze vier mogelijkheden op een rij te zetten.

Door alle voor -en nadelen en gevolgen van elke toekomstpiste te leren inschatten kan de cliënt zelf een onderbouwde (toekomst)keuze maken.

De methodiek van de toekomstoriëntering geeft cliënten en hulpverleners antwoorden op vragen zoals: wat is de realistische kans om “papieren” te krijgen? En wat als die “papieren” niet komen? Heb je een plan B?  Hoe kan je als hulpverlener dit proces begeleiden en hoe kan je mensen versterken in de keuze die ze maken?

Hierbij wordt ook sterk vertrokken van het oorspronkelijk ‘migratiemotief’: het plan of de droom die mensen hadden, op het moment dat ze hun land verlieten. En de vraag in hoeverre dat plan vandaag nog te verwezenlijken is, en hoe dan.

Naast het methodisch kader van de 'Toekomstlijn', en de praktijkervaringen uit Antwerpen (Antwerps Integratiecentrum de8), Brussel (Samenlevingsopbouw/ integratiecentrum Foyer) en Gent (Samenlevingsopbouw/CAW Artevelde-Visserij/ING), wil deze praktijkdag vooral veel praktische tools aanbieden, zodat je zelf met de toekomstoriëntering aan de slag kan gaan.
 
Programma voormiddag:
9u-9u15: Onthaal met koffie
9u15-9u30: Verwelkoming door David de Vaal,  directeur Antwerps integratiecentrum de8 vzw
9u30-10u30: Voorstelling methodiek Toekomstoriëntering door María Arredondo en Sam Mampaey (Antwerps integratiecentrum de8)
10u30-10u45:
Pauze
10u45-11u45: Methodieken en accenten bij Toekomstoriëntering in Brussel (integratiecentrum Foyer – Samenlevingsopbouw) en Gent (Samenlevingsopbouw – CAW Artevelde/Visserij – Intercultureel Netwerk Gent)
11u45-12u45: Lunch
 
Programma namiddag:
12u45-14u15: keuze uit vier workshops:

Workshop 1: weerstand bij toekomstoriëntering
(met Magali Frankl, medewerker toekomstbegeleiding, Vluchtelingenwerk Vlaanderen)
Hoe kan ik 'kiezen voor onwettig verblijf ' bespreekbaar maken in mijn organisatie en bij mijn collega’s? Hoe praat ik over terugkeer zonder het vertrouwen van mijn cliënt te schaden?
Ervaar jij ook weerstand bij moeilijk bespreekbare onderwerpen? Volg dan deze workshop.
We geven enkele handvatten mee om je cliënt te ondersteunen in het nemen van een bewuste en geïnformeerde toekomstbeslissing. Je leert om naar de situatie te kijken vanuit de bril van de migrant, en stelt hierbij  (zo goed mogelijk) je eigen oordeel uit.

Workshop 2: toekomstoriëntering in je organisatie
(met Martine Van Geyt – Steunpunt Algemeen Welzijnswerk)
Als leidinggevende of middenkader faciliteer je hulpverleners om kwaliteitsvolle hulpverlening te bieden; toekomstoriëntering kan daarvan een aspect zijn. Maar hoe start je de implementatie ervan, welke stappen moeten er ondernomen worden?
Guy Vandervurst (CAW Artevelde-Visserij) komt zijn ervaringen met ons delen.
Daarna gaan we zelf aan de slag om een aanzet te geven tot het ontwikkelen van een implementatieplan.

Workshop 3: relatie, vertrouwen en grenzen
(met Leen Lemmens - therapeute Centrum Levens- en Gezinsvragen CAW De Terp)
Toekomstoriëntering vertrekt vanuit 'pertinente vragen' stellen aan je cliënt, waarbij de cliënt eigen vooronderstellingen soms ook in vraag moet stellen. Maar hoe ver kan je daar in gaan als hulpverlener? En wie ben jij om zo'n (soms pijnlijke) vragen te stellen? Hoe voorkom je dat je 'te veel potjes opentrekt'? Waar ligt de grens bij je cliënt? Anderzijds komen soms ook verhalen boven, die je als mens erg raken. Word je dikwijls geconfronteerd met onmacht, bij je cliënt en bij jezelf. En hoe ga je daar dan mee om? Waar ligt voor jezelf de grens? En hoe belangrijk in dit alles is je 'relatie' met je cliënt? Heb je tijd en een vertrouwensband nodig, of kan je 'pertinente vragen' beter stellen vanuit een afstandelijkheid en onbevangenheid?  

Workshop 4: toekomstoriëntering: zelf aan de slag
(met Ronnie Tack – Samenlevingsopbouw Brussel)
Tijdens deze workshop worden er voorbeelden gegeven van verschillende situaties en contexten in de hulpverlening waar toekomstoriëntering een plaats kan krijgen.
Toekomstoriëntering: hoe doe je dat nu praktisch en welke methodieken zijn er? We gaan concreet aan de slag om reeds ontwikkelde instrumenten uit te proberen onder begeleiding van medewerkers van Samenlevingsopbouw en CAW´s.

14u15-14u30: Pauze

14u30-16u: keuze uit dezelfde vier workshops

16u-16u30: Afsluitend woord en conclusies door Didier Vanderslycke, Nationaal Secretaris en coördinator Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS)

Vanaf 16u30: Receptie

Praktisch:
Inschrijven : Inschrijving met keuze voor 2 workshops is verplicht : klik hier voor online inschrijving.
Gelieve eerste en tweede keuze per workshopreeks in te geven. Inschrijvingen per workshop zijn gelimiteerd tot 25 personen.
Adres: Plantijn Hogeschool, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen
Kostprijs: € 30 voor professionelen, € 20 voor vrijwilligers en studenten

Antwerps integratiecentrum de8 vzw, Kruispunt Migratie-Integratie, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, integratiecentrum Foyer-Brussel, Samenlevingsopbouw Brussel, Samenlevingsopbouw Gent, CAW Artevelde-Visserij en Intercultureel Netwerk Gent vzw

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.