Nieuwsbrief m.b.t. Memorandum Dringende Medische Hulp

De werkgroep Dringende Medische Hulp wenst via deze eenmalige nieuwsbrief de ondertekenaars van het memorandum ‘Dringende Medische Hulp: Waar knelt het schoentje?’ verder op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van dit document, de gesprekken die werden en worden gevoerd en welke vruchten dit afwerpt.
 
Eerst en vooral wenst de werkgroep de 45 ondertekenende organisaties nogmaals te bedanken voor de massale ondersteuning, wat het draagvlak verbreedt voor de verbetering van de procedure dringende medische hulp in Brussel. Dit sterkt ons in de verdediging van het recht op gezondheidszorg voor deze uiterst kwetsbare groep, in een klimaat van toenemende politieke verharding ten opzichte van deze groep, en stelt ons in staat deze kritische stem blijvend te laten horen.
 
Stand van zaken
 
Met het memorandum gingen we langs op het kabinet van mevrouw de staatssecretaris  Maggie De Block, bevoegd voor Maatschappelijke integratie, en haar administratie, de POD Maatschappelijke Integratie. Ook de federaal minister van Volksgezondheid, mevrouw Onkelinckx kreeg een toelichting bij ons memorandum.
Op lokaal vlak werd gesproken met een PS-vertegenwoordiger in de Commissie gezondheid van het Brusselse parlement, de Brusselse sp.a-fractie en het OCMW van Elsene.
 
De verschillende politieke partijen werden om een officieel standpunt gevraagd over de toegang tot gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf, in casu de procedure Dringende Medische Hulp.
 
Er staan gesprekken gepland met MR en de Brusselse Vereniging van Steden en Gemeenten.
 
Tijdens vele van de gesprekken kreeg het pilootproject eCarmed[1] uitgebreid aandacht. Volgens de POD zal met eCarmed iedereen zich aan zijn kerntaak kunnen houden; de Hulpkas controleert de factuur, het OCMW heeft meer tijd voor een sociaal onderzoek. Dit alles zou ten goede komen aan de patiënt, want als de administratie soepeler verloopt dan is er zekerheid voor elke partij. Het OCMW wordt ontlast en er is een garantie van terugbetaling voor de zorgverstrekker. Bovendien is het attest niet nodig om het dossier te openen. De boodschap voor de mensen is om zich zo vlug mogelijk te melden bij het OCMW, daar maken ze een dossier, de persoon krijgt een code en indien hij ziek is, gaat hij naar een arts die op dat moment een attest invult. De werkgroep vindt dit op het eerste gezicht veelbelovend klinken. Het systeem lijkt een antwoord te bieden op een deel van de knelpunten die in het memorandum worden gesignaleerd. De werkgroep kijkt uit naar de evaluatieresultaten van de pilootfase.
 
De werkgroep tracht  het draagvlak voor de problematiek rond DMH blijvend uit te breiden, ondermeer via het Netwerk tegen armoede en het Brusselse Thuislozenoverleg.
 
Pers
 
Op vier oktober 2012 werd door JES, Pigment, Dokters van de wereld en Medimmigrant een persbericht  de wereld in gestuurd. Een week later publiceerde Brussel Deze Week onze opiniebijdrage. Ook het magazine Alter Echos wijdde er een artikel aan in haar magazine van de maand augustus.
 
Toekomstige plannen
 
Er ligt nog heel wat werk op de plank. De vorming van de nieuwe OCMW-raden in de 19 Brusselse gemeenten is de uitgelezen kans om ons memorandum voor te stellen, aandacht te vragen voor de pijnpunten die erin zijn uiteengezet en eventueel vormingen aan te bieden. De werkgroep zal hierop inzetten in het eerste deel van 2013.
 
Daarenboven wordt een rondetafel georganiseerd waarop de werkgroep, samen met alle relevante actoren, wil praten over welke (lokale) hefbomen de toegang tot gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf kunnen garanderen. Welke zijn (beproefde) methoden en strategieën? Deze rondetafel staat gepland in mei 2013, meer informatie hierover volgt!
 
December 2012
 
Karen De Clercq en Maaika Santana – Pigment vzw
Alexis Andries en Veerle Evenepoel – Medimmigrant
Stéphane Heymans – Médecins du Monde
Anika Depraetere – Meeting (Samenlevingsopbouw Brussel)
Hanne Stevens – JES

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.