Undocumentary

PICUM, Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, is een non gouvernementele organisatie die zich ten doel stelt om het respect ten aanzien van de rechten van mensen zonder wettig verblijf in Europa te bevorderen. Recent hebben zij een eigen documentaire uitgebracht over de dagelijkse realiteit van mensen zonder wettig verblijf onder de toepasselijke naam Undocumentary.
 
De documentaire is opgebouwd rond de thema´s criminalisering, gezondheidszorg, vrouwen, werk en kinderen. De verschillende hoofdstukken zijn online te bekijken op de website van Undocumentary in verschillende talen.

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.