Persbericht: Maak werk van de toegang tot gezondheidszorg

Op de vooravond van de verkiezingen lanceren vijf vzw’s een oproep naar de Brusselse lokale besturen. De hamvraag van JES, Pigment, Dokters van de Wereld, Medimmigrant en Samenlevingsopbouw Brussel/Meeting: maak werk van de toegang tot zorg voor mensen zonder wettig verblijf.  Want hoewel het een fundamenteel recht is, hangt de procedure met haken en ogen aaneen, zo blijkt uit een pas verschenen rapport.
 
Het rapport in kwestie – geschreven door de vijf vzw’s en ondersteund door 45 organisaties- illustreert op pijnlijke wijze het hindernissenparcours dat zowel personen zonder wettig verblijf, de OCMW ’s zelf als hulpverleners moeten afleggen om zorg te krijgen of te verlenen.
 
“Eerst en vooral is er een schrijnend tekort aan informatie. Zo is slechts de helft van de mensen op de hoogte van het feit dat ze recht hebben op hulp” specificeert woordvoerster Karen De Clercq van de werkgroep. “Daarnaast is er sprake van een hele reeks drempels binnen het onthaal van het OCMW zelf en interpreteert elk OCMW per gemeente de procedure op een andere manier. Hierdoor zit je bij wijze van spreken niet met één maar met 19 procedures”.
 
Een laatste obstakel zit  in het feit dat de toegang tot zorg soms wordt geweigerd aan mensen zonder vaste verblijfsplaats. “Een paradox, gezien het net daklozen zijn die door hun situatie beroep moeten doen op de procedure. Bovendien bevinden ze zich vaker dan gemiddeld in een  slechte gezondheid en hebben ze extra  nood aan medische opvolging.”
 
Indien alles na de verkiezingen bij het oude blijft, zal het fout blijven gaan met het recht op zorg voor mensen zonder wettig verblijf. Het resultaat: verwarring bij alle partijen, willekeur, frustratie, een verslechtering van de medische toestand, niet of laattijdig toegediende zorgen, oneigenlijk of vermijdbaar gebruik van de spoeddiensten, een negatieve impact op de publieke gezondheid en onnodige kosten voor de bevolking. “Wat dat laatste betreft, kunnen budgettaire bezwaren trouwens geen argument zijn om niets te doen: het totale zorgbudget voor mensen zonder wettig verblijf bedroeg in 2009 immers nog geen 0.2% van het totale gezondheidsbudget”, aldus de 5 vzw’s.
 
De oproep, waarmee de vzw’s zich rechtstreeks richten tot de mandatarissen van morgen, luidt: “Toekomstige lokale verkozenen, de toegang tot gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf ligt in jullie handen. Jullie kunnen de toegang voor mensen zonder wettig verblijf, de zorgverstrekkers en de OCMW ‘s zelf vereenvoudigen. ”
 
Deze oproep steunt op het memorandum « Dringende medische hulp: waar knelt het schoentje? », gepubliceerd in juni 2012. Dit memorandum brengt de drempels m.b.t. de toegang tot de Brusselse gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf in kaart en formuleert aanbevelingen aan de bevoegde autoriteiten. Good practices binnen Brusselse gemeentes en daarbuiten dienden als inspiratie.
 
Enkele getuigenissen:
 
Mr.  BABA, 70 jaar, is afkomstig uit Guinee en heeft geen papieren. Slapend op straat en in een trappenhuis, moest hij tot voor kort overleven met een onbehandelde vorm van cataract, een hoge bloeddruk en een glaucoom die zonder behandeling tot blindheid leidt. Nadat Mr. Baba bij Dokters van de Wereld terechtkwam, werd de aanvraag voor de procedure Dringende Medische Hulp opgestart. De verwerking van die aanvraag heeft meer dan drie maand geduurd. Intussen fungeerde Dokters van de Wereld als medisch opvangnet.  Omdat de situatie van Mr. Baba steeds ernstiger werd, moest hij op een bepaald moment noodgedwongen opgenomen worden. Dit alles had vermeden kunnen worden door een efficiëntere begeleiding en uitvoering  van de procedure.
 
Sifaw is 29 jaar, in België sinds 2009 en single.  Omdat Sifaw geen papieren heeft, kan hij bij ziekte enkel rekenen op de Procedure Dringende Medische Hulp. Die procedure omschrijft hij zelf als een calvarietocht die nog steeds bezig is: alleen al het regelen van de afspraak om de aanvraag te doen voor de procedure, nam 8 maand in beslag. Na die 8 maand kreeg Sifaw een tijdelijke kaart van 1 maand. De kaart is intussen verlopen en om ze te verlengen, moet nu  een maatschappelijk werkster bij Sifaw thuis passeren. Op dit bezoek is Sifaw intussen al 6 maand aan het wachten. Intussen moet Sifaw rekenen op vrienden of zich in de schulden werken om de juiste medicijnen te kunnen kopen. 

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.