Nieuwsbrief Taalbezwaar - augustus 2012

Voilà, een half jaartje na onze eerste nieuwsbrief ‘Taalbezwaar’, een nieuwe lading nieuws betreffende het nieuwe Onderwijsdecreet en de uitsluiting van mensen zonder papieren uit het volwassenenonderwijs. Er is ondertussen heel wat inkt gevloeid tussen onze advocaten en die van de Vlaamse overheid betreffende de procedure bij het Grondwettelijk Hof, maar niet enkel op juridisch vlak beweegt er wat. Nieuwe plannen voor mediagenieke acties worden uitgebroed voor begin september, het begin van het nieuwe schooljaar.

Campagnemateriaal Taalbezwaar

Post!

Zoals vorige keer al werd gecommuniceerd namen Samenlevingsopbouw Brussel en Liga voor de Mensenrechten, ondersteund door talrijke CBE’s, CVO’s en andere organisaties, het voortouw in een juridische procedure bij het Grondwettelijk Hof. Eind december 2011 werd het verzoekschrift ingediend en eind februari werd dit verzoekschrift neergelegd bij het Hof en gebundeld met dat van LBC-NVK. Op 3 mei 2012 ontvingen we de memorie van de Vlaamse regering, als tegenargumentatie op het verzoekschrift dat door onze advocaten meester Roets en meester Sottiaux werd ingediend. De memorie van antwoord werd door onze advocaten neergelegd op 18 juni, de memorie van wederantwoord ontvingen we eind juli van de Vlaamse regering . Het over-en-weer gepen is bij deze dan ook afgelopen, en er wordt in het najaar een datum voor een rechtszitting geprikt. Dan zal de zaak voor de rechters van het Grondwettelijk Hof worden bepleit. Uiteraard worden jullie op de hoogte gebracht van deze datum, de zitting is openbaar dus iedereen is welkom.

Voor wie de zaak op de voet wil volgen, dit kan via de website van het Grondwettelijk Hof. Onze zaak heeft het rolnummer 5324.

Het Grondwettelijk Hof bestaat uit twaalf rechters, die voor het leven benoemd zijn: zes van de Nederlandse en zes van de Franse taalgroep. Deze worden benoemd door de kamer van volksvertegenwoordigers. Zes van de rechters zijn oud-parlementsleden (politici), de andere zes zijn juristen. Het Grondwettelijk Hof heeft de bevoegdheid om wetsbepalingen nietig te verklaren indien die strijdig zijn met de grondwettelijke bevoegdheidsverdeling. Zulke vernietiging gebeurt met terugwerkende kracht, dit wil zeggen dat die bepaling dan wordt geacht nooit te hebben bestaan.

Benieuwd wat deze 12 hoge heren en dames van deze zaak zullen denken…

Facturen en zo

Deze rechtsgang kost uiteraard flink wat. Gelukkig hebben we recent weer’ flink wat centjes kunnen ophalen. Dank aan alle scholen, organisaties en particulieren die hiertoe (opnieuw) hun centje hebben toe bijgedragen! Onze financieringscampagne is echter nog niet stopgezet, een bijdrage kan je nog steeds kwijt op het rekeningnummer 011-2504846-75 met vermelding “Bijdrage procedure Grondwettelijk Hof Onderwijsdecreet deel twee”.

Manifest Taalbezwaar

Zo’n 340 mensen ondertekenden het manifest ‘Taalbezwaar’. Een hart onder de riem, maar van een overweldigend succes kunnen we danig niet spreken. Hopelijk betekent het nieuwe promo-materiaal dat is ontwikkeld voor de nieuwe acties, een boost voor deze lijst!

Nieuwe acties

Campagnemateriaal Taalbezwaar

De intrede van het nieuwe schooljaar leent zich er uitstekend toe om de problematiek van de uitsluiting van mensen zonder papieren terug onder de aandacht te brengen (en in één adem dan ook te vermelden dat de procedure nog lopende is) via een kleine maar mediagenieke actie. Er werd dan ook besloten om in drie steden terug van ons te laten horen.

Tijdens deze drie acties zullen er stickers en draagtassen met onze boodschap ‘Onderwijs is een recht, ook voor mensen zonder papieren’ worden uitgedeeld aan elke aanwezige. Indien u ook een aantal stickers zou willen ontvangen om in uw omgeving te verspreiden, stuur ons dan een mail.

Meer weten? Neem een kijkje op de blog van Taalbezwaar.

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.