Informatiefiche over inschrijving in Franstalig onderwijs

De Franstalige Gemeenschap heeft middels een rondzendbrief de inschrijvingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs bepaald. Mensen zonder wettig verblijf die in afwachting zijn van de behandeling van hun regularisatieaanvraag hebben aan de hand van die rondzendbrief wettelijk het recht om zich in te schrijven. De enige voorwaarde is dat zij ofwel over een Bijlage 3 beschikken, ofwel over een verklaring van de advocaat dat de aanvraag nog altijd hangende is indien de Bijlage 3 meer dan een jaar geleden werd afgeleverd.
 
Meeting maakte een informatiefiche om dit recht te verduidelijken voor de onderwijsinstellingen. Wij raden kandidaat-cursisten aan om die fiche bijvoorbaat al mee te nemen indien er onduidelijkheden zouden bestaan over het recht op deelname.
 
 

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.