Meeting genomineerd voor Prijs Armoede Uitsluiten

Uitreiking Prijs Armoede Uitsluiten 2012

Meeting werd door Welzijnszorg genomineerd voor de jaarlijkse Prijs Armoede Uitsluiten, maar viel helaas niet in de prijzen. We beschouwen deze nominatie wel als een erkenning van het werk dat we doen voor en samen met mensen zonder wettig verblijf in een maatschappelijk klimaat dat zich steeds meer lijkt te keren tegen migranten. Deze nominatie toont gelukkig aan dat een deel van de samenleving ook mensen zonder wettig verblijf het recht op een menswaardig toewensen.

Meer informatie over de Prijs Armoede Uitsluiten vindt u hier.

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.