Data volgende oriënteringsdagen

De volgende cursus toekomstoriëntering vindt plaats op:

maandag 30 november, 1 december & 2 december 2015
Van 9u30 tot 16.00 uur.
Locatie: Oppemstraat 54, 1000 Brussel.
Taal: Frans

Van deelnemers wordt verwacht dat zij aan alle sessies deelnemen om het reflectieproces volwaardig te doorlopen.

Inschrijven is doorlopend mogelijk.

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.