Persbericht: 66 kinderen op straat - Brusselse families eisen een oplossing

Terwijl de meeste kinderen zich opmaken voor de grote vakantie, begint voor 66 kinderen in Brussel een zoektocht naar onderdak. De noodopvang van de dakloze families, georganiseerd door Samu Social, loopt op zijn einde. Aanstaande maandag worden 30 families aan de deur gezet, waaronder 66 kinderen. Het gaat over zeer kwetsbare families die na de winterperiode en de verlengde periode van noodopvang geen oplossing hebben gevonden. Deze families, veelal zonder wettig verblijf, hebben in vele gevallen geen recht op maatschappelijke dienstverlening en komen zodoende op straat terecht.

De families eisen een voortzetting van de opvang, en vragen tegelijk een verdere gedegen en intensieve begeleiding betreffende verblijfsmogelijkheden, werk, schoolloopbaanbegeleiding, om zo tot structurele oplossingen te komen. Beatrice, één van de alleenstaande moeders in de Troonstraat stelt het zo: “Enkel een dak volstaat niet. Als we onvoldoende begeleid worden, zitten we hier volgend jaar nog. Geen enkele van deze families heeft deze situatie gewenst”.

Meeting, onthaal- en steunpunt voor mensen zonder wettig verblijf, stelt dat deze regionale opvangpolitiek een probleem verbergt dat zich op federaal niveau stelt: families zonder wettig verblijf hebben geen mogelijkheid meer om zich ten volle op een toekomst te oriënteren doordat de federaal georganiseerde opvang enkel in een Open Terugkeercentrum mogelijk is. Dit centrum richt zich uitsluitend op vrijwillige terugkeer en is beperkt tot 30 dagen, wat een heel enge invulling is van het wettelijk gegarandeerde opvangrecht voor minderjarige kinderen met hun ouders in onwettig verblijf. De Brusselse crisisopvang is dan ook het vangnet voor deze families, maar is hier helemaal niet toe uitgerust. Ondermeer hebben kinderen door dit korte termijn denken ook veel meer te lijden hebben onder angst en stress. “Door het gebrek aan stabiliteit hebben ouders het erg moeilijk om de kinderen een veilige ‘haven’ te bieden en hen de kansen te bieden die ze verdienen”, zegt opbouwwerkster Karen De Clercq.

Meeting voorspelt bovendien dat deze sluiting vele families moeilijkheden zal bezorgen. “Dit bedreigt de voortgang van de administratieve stappen van deze families. De zoektocht naar werk vereist een adres, maar een huurappartement is onbetaalbaar zolang ze geen inkomen uit werk bekomen. Andere families zitten in een verblijfsprocedure maar zijn niet opvanggerechtigd, wat betekent dat ze van de regen in de drop terecht komen eens ze op straat komen te staan”, aldus De Clercq.

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.