Teken Taalbezwaar aan

In het nieuwe decreet betreffende het onderwijs (OD XXI), gepubliceerd op 30.08.2011, wordt het beschikken over de Belgische nationaliteit of het wettig verblijf toegevoegd als inschrijvingsvoorwaarde voor een opleiding in het volwassenenonderwijs (art. IV. 7 wijzigt artikel 37 van het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007).

Er zijn grondwettelijke bezwaren tegen een uitsluiting van mensen zonder wettig verblijf uit betalende cursussen in het volwassenenonderwijs.

Om die reden zal Samenlevingsopbouw Brussel een verzoekschrift indien bij het Grondwettelijk Hof om deze uitsluitende maatregel te vernietigen.

Een uitgebreide nota met een overzicht van verschillende stappen die Samenlevingsopbouw Brussel het afgelopen jaar heeft gezet om het recht op onderwijs van mensen zonder wettig verblijf te garanderen vindt u hier.

Een campagnefolder vindt u hier.

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.