Geen nieuwe updates voor website

Op deze website vindt u voorlopig geen updates meer over de werking van Meeting.

Informatie over onze werking kunt u in de toekomst wel altijd vinden op de website van Samenlevingsopbouw Brussel.

Voor nieuwtjes uit onze werking of over mensen zonder wettig verblijf kunt u ook terecht op onze facebook-pagina.

Lessen Nederlands 2015-2016 volzet

De lessen Nederlands voor mensen zonder wettig verblijf zijn volledig volzet. Na drukke inschrijvingsdagen op 2 en 6 oktober zitten alle vier lesgroepen helemaal vol. Voor dit schooljaar heeft Terra Nova vzw het engagement opgenomen om samen met enthousiaste vrijwilligers het recht op onderwijs voor deze groep te waarborgen. Waarvoor veel dank!
Gelieve ons niet meer telefonisch te contacteren voor nieuwe inschrijvingen. Mensen zonder wettig verblijf met vragen over de Nederlandse lessen, wachtlijsten, enz. kunnen hiervoor terecht bij Daria (Terra Nova) tijdens het open onthaal iedere donderdag van 9:00 - 12:00 uur op: Oppemstraat.54, 1000 Brussel.

Witboek over medische regularisatie

We onderschrijven mee de bevindingen in het Witboek over medische regularisatie dat vandaag werd voorgesteld. Regularisatieaanvragen van ernstig zieken worden steeds vaker geweigerd met schrijnende situaties tot gevolg. Het Witboek doet daarom een hele reeks aanbevelingen om dit te verbeteren.

Het witboek is te raadplegen op de website van Dokters Van De Wereld.

Persbericht: Over gelijkheid onderhandel je niet

De sector Samenlevingsopbouw maakt zich zorgen over de actuele beeldvorming over wat de ‘vluchtelingencrisis’ genoemd wordt. En eigenlijk een opvangcrisis is.
De fundamentele afspraken die opgenomen zijn in de conventie van Geneve staan onder druk. Verschillende stemmen gaan op om de toegang tot sociale rechten van vluchtelingen te beperken of vertragen. Samenlevingsopbouw waarschuwt vandaag voor een samenleving waarin bepaalde groepen meer plichten en minder rechten hebben dan anderen. Op korte termijn is dit politiek scoren, maar dit zal uiteindelijk alleen armoede in de kaart spelen.

Opinie: 'Een migratiebeleid dat vooral gericht is op de instroom beperken, mist vele kansen'

´Een humanitaire ramp zal zich blijven voltrekken als we migratie vooral repressief benaderen, zo schrijft de Migratiecoalitie. Ze roept de regering - die vandaag samenzit rond de vluchtelingenkwestie - op om verder te denken dan bed, bad en brood. 'Migranten zoeken bescherming, maar willen zich ook economisch inzetten.'

Pagina's

Subscribe to Meeting RSS

Meeting levert een actieve bijdrage aan het uitoefenen van de grondrechten en toekomstperspectieven van mensen zonder wettig verblijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meeting
Oppemstraat 54
1000 Brussel
Tel. 02/502.11.40
E-mail: info@meetingvzw.be

Meeting is een deelwerking van Samenlevingsopbouw Brussel vzw en Link=Brussel vzw met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie.